Privaatsuspoliitika

Kui Sa pikka ja igavat teksti lugeda ei taha, siis tea, et:

 • Lubame, et hoiame Sinu andmed konfidentsiaalsena ja teeme kõik, et nendega midagi halba ei juhtuks.
 • Me ei müü Sinu andmeid kunagi ning ei kasuta neid õelatel eesmärkidel.
 • Kasutame Sinu andmeid vaid Sinuga suhtlemisel, Sinu päringute käsitlemiseks ja nendele vastamiseks ning tooteuudistest ja kampaaniatest teavitamiseks, mis on kättesaadavad eksklusiivselt vaid läbi meie e-kirja.
 • Hoiame Sinu kontaktandmeid ka selleks, et Sind vajadusel teavitada, kui peaks tekkima tagasikutsumiskampaania, seoses mõne toote ohuteguriga.

Sinu andmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu kui füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Väike-Järve kogub ja töötleb isikuga seotud lepingu täitmiseks, ühenduse saamiseks või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Isikuandmed, mida Väike-Järve kogub, võivad sisaldada: nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbrit, postiindeksit, e-posti aadressi. Isikuandmeid võime koguda järgneval viisil:

 • Uudiskirja teavitusega liitumisel veebikeskkonnas.
 • Päringu saatmisel meie e-posti aadressile.
 • Kontaktandmete sisestamisel meie veebisaidile.
 • Veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu.
 • Ostu, tellimuse või hinnapäringu teostamisel meie poes, e-poes või läbi e-posti.
 • Osaledes väljakuulutatud kampaanias täites oma isikuandmeid.
 • Väike-Järve üüripindade rentimisel.
 • Väike-Järve ürituste või laatade korraldamisega.

Uudiskirjade tingimused

 1. Väike-Järve uudiskirjaga liitumine on tasuta. Uudiskirjaga liitumiseks tuleb tellijal sisestada Veebilehe ankeedis (vaikejarve.ee) enda nimi ja e-posti aadress, kui soovitakse tellida ka ajakirja „Idee ja Lahendus“ sisestatakse täiendavalt ka linn ja aadress.
 2. Uudiskiri on tellijale ca kord nädalas, kord kuus või harvemini saadetav e-kiri, mis sisaldab Väike-Järve ja üürnike uudiseid ning häid pakkumisi.
 3. Väike-Järve kui tellija isikuandmete vastutav töötleja võib edastada tellija e-posti aadressi turunduses tegutsevale kolmandale isikule kui tellija isikuandmete volitatud töötlejale, kes edastab tellijatele uudiskirju Väike-Järve nimel ja eest.
 4. Uudiskirjadega liitumisel annab tellija Väike-Järvele tagasivõetava nõusoleku kasutada oma elektroonilisi kontaktandmeid uudiskirjade edastamise eesmärgil.
 5. Tellitud uudiskirjast saab loobuda igal ajal uudiskirja lõpus oleval lingil „LAHKUN NIMEKIRJAST“. Uudiskirjast loobumise korral eemaldatakse e-posti aadress nimistust ja uudiskirja edasi enam ei saadeta. Palun arvesta, et e-kirjaga saadame ka pakkumisi, mis ei ole muul viisil kättesaadavad ja nimekirjast lahkudes võid need soodustused kaotada.
 6. Uudiskirjade edastamisega seotud küsimuste korral palume ühendust võtta turundus@vaikejarve.ee.

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Käesolev Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitab kuidas Aromare OÜ (registrikood 10075683, aadress Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn) töötleb oma Teenuste pakkumise ja osutamise käigus Isikuandmeid. Kui Te kasutate või olete kasutanud Teenuseid, Veebilehti või osalenud Väike-Järve poolt läbiviidavates kampaaniates, loosides või muul viisil edastanud oma Isikuandmeid Väike-Järvele, puudutavad käesolevad Põhimõtted otseselt Teid. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kui Te ei nõustu Väike-Järve Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning samuti teiste Väike-Järve pakutavate Teenuste kasutamisest.

 1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted
  1.1. Väike-Järve– Aromare OÜ (registrikood 10075683, aadress Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn), kes töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;
  1.2. GDPR– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);
  1.3. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;
  1.4. Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte; loob Veebilehel konto või kasutab Teenuseid;
  1.5. Leping – Väike-Järve ja Kasutaja vahel sõlmitav kokkuleppe, mille alusel saab Kasutaja ligipääsuõiguse Veebilehel avaldatavale sisule ja/või osaledes kampaanias. Käesolevate Põhimõtete tähenduses käsitletakse Lepinguna ka kokkuleppeid, mis sõlmitakse Väike-Järve ja Kasutaja vahel;
  1.6. Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale Väike-Järve Kontserni poolt kättesaadavaks tehtud, nt Väike-Järvele kuuluvate väljaannete tellimine, artiklite lugemine, uudiskirjade tellimine, Väike-Järve ja/või koostööpartnerite toodete, teenuste ja soodustuste kohta teadete edastamine, tarbijamängude, kampaaniate ja/või loosimiste korraldamine;
  1.7. Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;
  1.8. Veebileht – vaikejarve.ee ja kõik sellega seotud alldomeenid ning Väike-Järve poolt hallatavad mobiilirakendused.
 2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid
  2.1. Väike-Järve  kogub Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:
  2.1.1 Kasutaja edastab ise Väike-Järvele oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid) või saadab postituse ja/või pildi Väike-Järve Google Business, Facebook või Instagramm kontole;
  2.1.2 Väike-Järve kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, mis on kättesaadav siit);
  2.1.3 Väike-Järve  saab Kasutaja isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi, Facebook’i konto või Google+ konto kaudu ning teha Lepingujärgseid makseid pangalingi teenuse kaudu. Väike-Järve ei näe Kasutaja PIN 1 ega PIN 2 koode ega salvesta neid. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja Väike-Järve poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee;
 3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
  3.1. Väike-Järve  Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
  3.1.1. Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt
  3.1.1.1 Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Väike-Järvele vastava päringu;
  3.1.1.2 Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;
  3.1.1.3 Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks ja kaupade tarnimiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.
  3.1.2. Kasutaja antud nõusoleku alusel, nt
  3.1.2.1 Väike-Järve hinnangul Kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui Kasutaja on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega tema veebilehitsejasse;
  3.1.2.2 Kasutajale Väike-Järve ning partnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Partnerpakkumiste kategooriad:
  Kodu, aed ja ehitus, Elektroonika- tehnika- side, Teenused ja igapäevakaubad, Restoranid ja kohvikud, Moekaubad, Lastekaubad, Hüpermarket, Spordi- ja vabaajakaubad, Sisustus ja mööbel, Ilu ja tervis ja Ehted ja kingitused;
  3.1.2.3 Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil Väike-Järvele edastanud oma e-posti aadressi;
  3.1.2.4 Väike-Järve poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku.
  3.1.3. Väike-Järve õigustatud huvi alusel, nt
  3.1.3.1 Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;
  3.1.3.2 Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Väike-Järve õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Väike-Järve õigustatud huvi üles;
  3.1.3.3 Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.
  3.1.4. Väike-Järvele seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt
  3.1.4.1 seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;
  3.1.4.2 seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;
  3.1.4.3 Väike-Järvele seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.
  3.2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Väike-Järve või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.
  3.3. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Väike-Järve õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.
 4. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)
  4.1. Väike-Järve kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Väike-Järve on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.
  4.2. Väike-Järve kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: Silikaat Gruppi Kontserni kuuluvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, Väike-Järve korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavate platvormide pakkujad, kodukande teenuse pakkujad jmt.
  4.3. Kasutajatel on õigus nõuda Väike-Järve Kontsernilt detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes ühendust punktis 12 toodud kontaktandmetel.
 5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
  5.1. Väike-Järve edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Väike-Järve on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Väike-Järvel on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.
  5.2. Väike-Järve edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:
 • postiteenuse osutajale tellimuste ja reklaammaterjalide kohaletoimetamiseks. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmine, Väike-Järve õigustatud huvi või Kasutaja nõusolek;
 • Väike-Järve võimaldamaks pakkuda kliendile Väike-Järve või parterite pakutavaid soodustusi. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Väike-Järve õigustatud huvi teenuse pakkumiseks;
 • järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Väike-Järve seadusjärgse kohustuse täitmine;
 • audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Väike-Järve ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Väike-Järve seadusjärgse kohustuse täitmine (nt audiitorite puhul) või Väike-Järvel õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;
 • võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud Väike-Järve ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Väike-Järvel õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Väike-Järve Kontserni õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Väike-Järve õigustatud huvi üles.
 1. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse
  6.1. Väike-Järve edastab isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui Väike-Järvel on selleks seadusest tulenev alus, eelkõige, kui adressaatriik pakub Euroopa Komisjoni vastava otsuse kohaselt isikandmetele piisavat kaitset. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab Väike-Järve sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid.
 2. Isikuandmete säilitamine
  7.1. Väike-Järve säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Väike-Järve õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.
  7.2. Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab Väike-Järve Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:
 • Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;
 • Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;
 • Küpsiste andmed: vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele;
 • Kliendi andmeid: peale kliendisuhte lõppu 3 aastat.
 • Uudiskirja liitumist kuni kasutaja eemaldab ennast uudiskirjast.
 1. Turvalisus
  8.1. Väike-Järve võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
  8.2. Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.
  8.3. Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt Väike-Järvet teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Väike-Järve saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
  8.4. Väike-Järve ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.
 2. Kasutaja õigused ja kohustused
  9.1. Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Väike-Järve poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:
 • taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;
 • nõuda Isikuandmete parandamist;
 • nõuda Isikuandmete kustutamist;
 • nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui Väike-Järve Töötleb neid õigustatud huvi alusel;
 • esitada enda Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;
 • võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

9.2. Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Väike-Järvega Põhimõtete punktis 12 toodud kontaktandmetel. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.
9.3. Väike-Järvel on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.
9.4. Väike-Järve vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Väike-Järve  Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Väike-Järve vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Väike-Järve ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.
9.5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Väike-Järve kas:

 • küsida mõistlikku tasu; või
 • keelduda taotletud meetmete võtmisest.

9.6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:

 • Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 • Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete Töötlemiseks;
 • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb Väike-Järve õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
 • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
 • Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Väike-Järve seadusest tulenevat kohustust;
 • tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.

9.7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 9.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. Väike-Järve ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:

 • sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
 • selleks, et täita Väike-Järve Kontserni seadusest tulenevat kohustust;
 • selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;
 • Väike-Järvel on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks.

9.8. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.
9.9. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Väike-Järve hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Väike-Järve sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Väike-Järvele esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.
9.10. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Väike-Järvet oma Isikuandmete muutumisest.
9.11. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

 1. Profileerimine turunduslikel eesmärkidel
  10.1. Väike-Järve Kontsern teostab Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate veebilehitsejatesse Väike-Järve või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on teha ennustusi Kasutaja demograafiliste tunnuste (sugu, vanus) ja huvide kohta ning sellest lähtuvalt kuvada Kasutajale reklaame ja pakkumusi, mis Väike-Järve arvates Kasutajat huvitada võiks.
  10.2. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.
  10.3. Väike-Järve kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib igal ajal esitada Väike-Järve turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks Väike-Järve poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake Väike-Järve küpsiste kasutamise tingimusi.
  10.4. Väike-Järve ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on Väike-Järvele edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil.
 2. Põhimõtete muutmine
  11.1. Väike-Järvel võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Väike-Järve isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab Väike-Järve Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.
 3. Kontaktandmed
  12.1. Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks saab Kasutaja
 • edastada digitaalkirjastatud kirjaliku nõude e-posti aadressile info@vaikejarve.ee
 • saates omakäeliselt allkirjastatud kirjaliku nõude aadressile Aromare OÜ, Pärnu mnt 238, 11624  Tallinn

Andmed edastatakse kirjalikult Kasutajale hiljemalt ühe kuu möödumisel vastava nõude esitamisest.